top of page
  • Writer's pictureTrinh Phan Chu

Tổ hợp môn học khối lớp 10 năm học 2024-2025

(Theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018)1. Nội dung giáo dục

1.1 Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc

+ Ngữ Văn;  Toán; Ngoại ngữ, Lịch sử

+ Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng

+ Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương

1.2  Các môn học lựa chọn

Nhóm môn học lựa chọn : Mỗi học sinh lựa chọn 01 nhóm môn học dưới đây

Nhóm 1 : Vật lý, Công nghệ, Địa lý, GDKT&PL,

Nhóm 2 : Vật lý, Hóa học, Địa lý, GDKT&PL,

Nhóm 3 : Sinh học, Công nghệ, Địa lý, GDKT&PL,

1.3 Các chuyên đề học tập lựa chọn

Chuyên đề học tập lựa chọn tại Trường THPT Phan Chu Trinh là cụm chuyên đề học tập của các môn: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, GDKT&PL


2. Thời lượng giáo dục

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút 


3. Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục lớp 10

Nội dung giáo dục

Môn học

Môn học bắt buộc

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Lịch sử

Môn học lựa chọn

 

Nhóm 1 : Vật lý, Công nghệ, Địa lý, GDKT&PL,

Nhóm 2 : Vật lý, Hóa học, Địa lý, GDKT&PL,

Nhóm 3 : Sinh học, Công nghệ, Địa lý, GDKT&PL,

 

Chuyên đề học tập lựa chọn

Ngữ văn, Toán, Lịch sử, GDKT &PL

Hoạt động giáo dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục bắt buộc

Nội dung giáo dục địa phương

 

Nhà trường căn cứ nguyện vọng đăng ký tổ hợp của học sinh, điểm xét tuyển đầu vào, điều kiện nhân sự của nhà trường và cơ sở vật chất để xếp lớp


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

2,735 views0 comments

Comments


bottom of page