top of page
  • Writer's pictureTrinh Phan Chu

Thông tin học phí năm học 2024-2025


1. Lệ phí tuyển sinh dành cho học sinh mới

Lệ phí tuyển sinh là 200,000 đồng. Khoản phí này có giá trị cho 01 lần xét tuyển nhập học và sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. 


2. Học phí

a) Học phí năm học 2024 - 2025

Học phí 2.500.000đ/tháng.  Học phí được xây dựng trên cơ sở kế hoạch cho cả năm học.


b) Thời gian nộp học phí

* Học phí có thể được nộp 1 lần cho cả năm học, 2 lần trước mỗi học kỳ hoặc đăng ký nộp hàng tháng bằng tiền VNĐ

* Học phí hàng tháng được nộp từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng


c) Các ưu đãi về học phí

* Giảm 5% học phí trong trường hợp đóng học phí 1 lần cho cả năm học

* Giảm 2% học phí trong trường hợp đóng học phí 1 lần cho nửa năm học

* Hỗ trợ 10% học phí cho học sinh là con thứ hai trong gia đình có anh/chị/em ruột đang theo học tại trường


Điều 3. Các khoản tài chính nhà trường thu hộ

Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu hộ các khoản dưới đây và chuyển lại cho các đơn vị, cơ quan có liên quan

(a) Tiền may đồng phục: Theo giá của công ty may đo đồng phục

(b) Phí Bảo hiểm y tế: Theo quy định của cơ quan bảo hiểm nhà nước

(c) Ngoại khóa: Theo chương trình cụ thể

(d) Lớp CLB ngoài giờ: Theo nhu cầu của cha mẹ học sinh và học sinh


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

90 views0 comments

Comments


bottom of page